THE TRAVELING OF WASTE. URBAN SPACE VISION AND RECYCLINGS MINI FACOTIES
BACHELOR 2017 IN MAPUTU, AFRIKA.
Four smaller buildings and one big park / space, is situated within the existing urban dwelling, to articulate this amazing area, its life and people. Two of the four buildings contain arrival, craning and sorting functions. The other two contain recycling machines. All of them fit within the existing environment, in terms of size and location. The bigger space is a green outdoor space where social gatherings and activities can take place. The mini factories have very simple and aesthetic details, that emphasizes these creative processes occurring in the rooms. The building has a precise construction, so that it can be assembled and disassembled easily and travel on to the next area, to become part of a new urban space. Like waste, it travels and rebuilds itself.
Anbefaling fra Knud Aarup Kappel _ Trejde års vejleder og Bachelor vejleder.
Som vejleder og underviser på IBBL, Institut for By, Bygning og Landskab på KADK, har jeg haft det som privilegium at lære Marie Louise Ditlev Eriksen at kende. Marie Louise var min studerende på 3. studieår, 5. semester 2016. Marie Louise er en dygtig studerende og har arbejdet solidt og engageret gennem hele 3. studieår og har hurtigt tillært sig de metoder og begreber hun gennem semestret på IBBL er blevet introduceret til. Marie Louise udviser en tydelig og vedholdende interesse for studiet og faget, der kommer til udtryk i fine analyser og projektbesvarelser. Marie Louise behersker både skitsering i hånden, digitalt og i model og er herved i stand til, selvstændigt, at nå hele vejen rundt om en given problemstilling. Marie Louise har dermed altid et omfattende procesmateriale at tale ud fra ved tegnebordsundervisning og formår at holde et opgaveforløb i god fremdrift. Det er derfor en fornøjelse at vejlede Marie Louise. Jeg giver hermed Marie Louise Ditlev Eriksen mine allerbedste anbefalinger. Med venlig hilsen Knud Aarup Kappel, arkitekt MAA, Studieadjuknt på KADK, semesteransvarlig, Indehaver af rådgivningsvirksomheden Knud Aarup Kappel, Arkitekt MAA