Arkitekt Ditlev

Marie Louise Ditlevs portfolio
Image

Arkitekten. Kunsteren. Forfatteren. Byggeren. Samfundet. Opfinderen. En fag som, arkitektur er elsket på så mange niveauer. Det at kunne få lov til at formulere, skabe og påvirke ens verden er så vigtig en esens i livet. Man bliver grebet af at være arkitekt. 
Med en bachelor fra Københavns arkitektskolen i 2017, og et afsluttet 1 års praktik hos Helen&Hard, i Norge , Stavanger - bor jeg lige nu midlertidig i Århus. Her er jeg ved at tage en virkelig spændende efteruddannelse i byplanlægning. Undervejs går vi i dybden i emner som : planlægning, byteori, bebyggelsesplaner, lokalplanen og borgerinddragelse. Herudover indeholder kurset 4 uger praksis - forløb. Alt i mens sidder jeg med mine egne små projekter rundt omkring og nyder at praktisere mit fag.